„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja mająca na celu "Podjęcie działalności gospodarczej zajmującej się świadczeniem usług reklamowych przede wszystkim: nadruku UV, oznaczania na zlecenie prezentów, upominków, gadżetów spersonalizowanych oraz utrzymanie jej przez okres związania z celem" współfinansowana jest ze środków unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD "Nasze Roztocze"

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.